Συνεργασίες

Το τελευταίο διάστημα, και αφού ελεγχθήκαμε ότι πληρούμε τις υψηλές απαιτήσεις που θέτει το Athens Hilton, προμηθεύουμε τα εστιατόρια του ξενοδοχείου με burger από νεροβούβαλο λίμνης Κερκίνης, burger από Black Angus, burger και rib eye από μοσχίδα Ηπείρου ελευθέρας βοσκής.

 

TOP